Home Blockchain Huawei sắp có “điện thoại Blockchain” đầu tiên