Home Blockchain Tiến sĩ Blockchain Lợi Lưu: Lập trình viên Việt nên làm gì trước “cơn bão” blockchain và tiền mã hoá?