Home Công nghệ iPhone 7 lại xuất hiện ở Việt Nam dù chưa được ra mắt chính thức