Home Công nghệ Sharp chính thức về tay Foxconn, sa thải CEO người Nhật