Home Cryptocurrency Giá đồng ETH giảm mạnh sau khi Twitter cấm các quảng cáo liên quan đến tiền số