Home Cryptocurrency Giới chơi Ethereum “sốc nặng” khi DAO bị hack mất 60 triệu USD, nghi do đội ngũ Bitcoin