Home Cryptocurrency “Quả đắng” Bitfinex nhìn từ lời kể của những khách hàng mất bitcoin