Home Cryptocurrency Tưởng không liên quan, nhưng Bitcoin vừa tăng giá mạnh sau khi Anh rời EU