Home Cryptocurrency Tỷ phú Peter Thiel: giá trị của Bitcoin sẽ ngang với vàng online