Home Tài chính - Ngân hàng “Chẳng lẽ phải xin lỗi Vietcombank?” – Lỗi truyền thông và bài học đắt giá với người làm dịch vụ