Home Tài chính - Ngân hàng Kỷ lục hơn 2 nghìn tỷ USD biến mất trong một ngày vì Brexit