Home Tài chính - Ngân hàng Nữ nhân viên ngân hàng khó lấy chồng dù “xinh như hoa hậu”