Home Tài chính - Ngân hàng Vụ mất 500 triệu gửi Vietcombank: Đã xác định nguyên nhân và vị trí thủ phạm