Home Cryptocurrency Sàn Cryptopia cập nhật về vụ hack: Thiệt hại lên tới 9.4%