Home Cryptocurrency Binance, Bitfinex, Bittrex tạm thời ngừng nhận đăng kí tài khoản mới