Home Cryptocurrency Bitcoin sau mùa Giáng sinh: Biến động lớn trong năm 2017, nhiều sự kiện quan trọng có thể tới vào năm 2018