Home Cryptocurrency Bitpay sẽ không xử lý các giao dịch thanh toán dưới 100 USD vì chi phí giao dịch quá cao