Home Cryptocurrency Bộ trưởng Bộ Tài chính Hàn Quốc chính thức lên tiếng về lệnh cấm giao dịch tiền mã hóa