Home Tin tức “Bỗng dưng” bảo trì cáp biển, Internet tại Việt Nam sắp chậm lại trong vài ngày