Home Cryptocurrency Các sàn bitcoin bất ngờ ngừng giao dịch, khách hàng Việt điêu đứng