Home Blockchain Canada và Hà Lan thử nghiệm ứng dụng công nghệ blockchain trong nhận diện sinh trắc học cho du lịch hàng không