Home Cryptocurrency Dự luật mới của Georgia cho phép công dân trả thuế bằng bitcoin