Home Công nghệ Facebook chính thức đưa tính năng “Shop” lên các fanpage tại Việt Nam