Home Cryptocurrency Facebook sẽ phát hành tiền mã hoá riêng trong nửa đầu năm 2019