Home Cryptocurrency Forbes công bố những “đại gia” tiền số- Chris Larsen- đồng sáng lập Ripple đứng đầu danh sách