Home Cryptocurrency Hồng Kông yêu cầu các sàn giao dịch gỡ bỏ các token chứng khoán