Home Ico ICO trị giá 1,2 tỷ USD của Telegram có thể sẽ là dự án tham vọng nhất trừ trước tới nay