Home Cryptocurrency John Oliver nói về Bitcoin: “Không phải bạn đang đầu tư mà là đang đánh bạc”