Home Tin tức Kaspersky: Scam đã lấy đi 2.3 triệu USD trong quý II