Home Khởi nghiệp Lời khuyên cho startup Fintech Việt: Đừng tập trung vào thanh toán di động nữa!