Home Ngân hàng Ngân hàng mất 7 triệu đô vì lỗi nhỏ trong lập trình …15 năm trước