Home Cryptocurrency Ngân hàng Trung ương Malaysia: “Tương lai của cryptocurrency sẽ nằm trong tay người dân”