Home Cryptocurrency Nhà đầu tư Bitcoin kiện Huobi vì bị lỗ 400.000 Nhân dân tệ