Home Tin tức Nhu cầu của thị trường quốc đối với các phần cứng khai thác tiền mã hoá của Trung Quốc không có dấu hiệu suy giảm.