Home Cryptocurrency Sàn Bithumb sẽ cung cấp Crypto Kiosks tại các nhà hàng để phục vụ việc thanh toán bằng cryptocurrency