Home Tin tức Sự kiện Blockchain nổi bật tháng 9: Đối thoại với Bộ Tư Pháp về tiền mã hoá và tài sản số 2018