Home Cryptocurrency Trader Bitcoin tại Anh bị nhóm cướp đe doạ dùng súng