Home Dịch vụ - Ứng dụng Công ty Singapore muốn mua lại nhà mạng MobiFone